Kop gezinstherapie

Afveelding GezinstherapieEen gezin en alle gezinsleden zijn continu in beweging. Hierdoor krijgt een gezin door de jaren heen te maken met allerlei uitdagingen. Vaak voorspoed en geluk, soms ook tegenslagen en droefenis. Iedere nieuwe fase vereist opnieuw aanpassing van ieder gezinslid. Denk bijvoorbeeld aan de komst van kinderen, het opgroeien van kinderen of een verlieservaring. Dit betekent dat communicatie en samenwerking binnen een gezin heel belangrijk is. Ieder gezinslid heeft immers zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het gezin. Door al die veranderingen kunnen er spanningen en meningsverschillen ontstaan. Hierdoor kan de samenwerking binnen een gezin verstoord raken. Zorgen, onbegrip en onderlinge ruzie leiden dan tot frustraties. Met als gevolg dat gezinsleden uit elkaar groeien. Gezinstherapie kan dan uitkomst bieden.

Wanneer schakel je gezinstherapie in:

  • Opvoedkundige problemen (b.v. verschil van inzicht tussen de ouders)
  • Problemen bij 1 (of meerdere) van de kinderen; ouders maken zich zorgen om gedrag van een kind
  • Conflicten binnen het gezin; ruzie tussen ouders en kind
  • Aanpassen aan een nieuwe levensfase
  • Aanpassen bij grote verandering; chronische ziekte/psychiatrische aandoening
  • Verlies van een gezinslid
  • Individuele problemen die weerslag hebben op het gezin
  • Problemen in een samengesteld gezin

Het doel van gezinstherapie is dat ik samen met de gezinsleden het gesprek weer op gang breng. Vervolgens kunnen de verstoorde samenwerking en onbegrepen gevoelens besproken worden. Ik handel niet ten dienste van één gezinslid, ik bouw nieuwe werkrelaties op met alle gezinsleden,  Hierdoor worden de samenwerkingsverbanden hersteld. De eigen krachten van het gezin worden weer opnieuw aangesproken. Elk gezinslid is opnieuw verantwoordelijk voor het wel en wee van het gezin en ieder lid levert weer zijn positieve bijdrage om op een respectvolle en ontspannen wijze met elkaar om te gaan.

Onder Afbeelding
Sluit Menu