Therapiesalon

Van Probleem naar Oplossing

Waarom de Therapiesalon Hoorn

Je begrijpt je partner niet meer en/of je partner begrijpt jou niet meer.
Je relatie loopt niet meer als vanzelfsprekend.
Je hebt constant ruzie met je puber.
Je komt er samen niet meer uit.
Je hebt regelmatig last van psychische klachten zoals stress, angst, gevoelens van minderwaardigheid.
Je kan het verlies van een geliefde geen plekje geven.

Mensen kunnen in hun leven geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen heel verwarrend zijn. Dit kan weer een negatieve invloed hebben op jouw persoonlijk leven. Je kan daardoor het gevoel krijgen dat je de regie dreigt te verliezen, dat je zelf daarom niet meer in staat bent om deze gebeurtenissen te managen en te verwerken.

Bij de Therapiesalon

 • leer je om te gaan met spanningen en negatieve gebeurtenissen in je persoonlijk leven, relatie of je gezin.
 • kunnen partners, ouders en kinderen terecht met al hun individuele problemen.
 • is er voor iedereen een veilige en beschutte ruimte voor ieders gedachten en gevoelens.
 • wordt respectvol omgegaan met alle gevoelens en gedachten die er leven.

De THERAPIESALON biedt professionele hulp én gereedschap die nodig zijn spanningen en negatieve gebeurtenissen een goede plek te geven in je dagelijks leven zodat weer begrip voor en inzicht in elkaar ontstaat en de toekomst weer nieuwe perspectieven  biedt. 

Afbeelding Therapie Salon Spreekkamer
Spreekruimte Therapiesalon

Therapiesalon Hoorn Voor

Relatietherapie

Er zijn talrijke vormen van relaties.
Liefdesrelaties, relaties op het werk, in verengingen, zakelijke relaties of andere vormen waarbij personen regelmatig samenkomen.
En in iedere relatie komen momenten van spanningen, ergernissen en ruzies voor. Dit is heel normaal en betekent niet dat er sprake is van een slechte relatie.

Maar omdat sommige problemen telkens terugkomen worden deze niet meer uitgepraat. Met als resultaat dat partners uit elkaar groeien. Dan lukt dan niet meer gezamenlijk de problemen op te lossen of ingeslopen patronen te doorbreken.

Relatietherapie richt zich op het oplossen van problemen binnen de relatie.

Gezinstherapie

Jouw leefsituatie is jouw gezin.
Ieder gezinslid heeft binnen het gezin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In de loop van de tijd ontwikkelen gezinsleden hun eigen spelregels over hoe ze omgaan met elkaar en met de buitenwereld. Hierdoor blijft het gezin in evenwicht en onderscheidt het zich van andere gezinnen.

Doordat elk gezin door de jaren heen te maken krijgt met allerlei uitdagingen, veranderingen en tegenslagen, denk hierbij aan gezinsuitbreiding, verlieservaring of puberen. wordt het evenwicht Verstoord. Daardoor functioneert het gezin als geheel niet meer.

Gezinstherapie richt zich op het oplossen van problemen binnen het gezin.

Mantelzorg

Mantelzorg overkomt je en je kunt er niet zomaar mee stoppen.
Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Als mantelzorger biedt je hulp in de vorm van emotionele steun, toezicht op medicatiegebruik, huishoudelijk hulp of hulp bij het nakomen van afspraken en verplichtingen aan derden.

Echter, deze langdurige en intensieve zorg heeft veel impact op je eigen leven. Je hebt moeite een balans te vinden tussen de zorg voor de ander en je eigen leven.

Therapie voor mantelzorgers richt zich op het oplossen van de verstoring van de balans tussen de zorgplicht en privéleven.

Therapiesalon Hoorn Aanpak

Intake

Een therapietraject begint altijd met een kennismakingsgesprek.
Wederzijds kennismaken en verkennen, zonder verdere verplichtingen en tegen een gereduceerde vergoeding. Klikt het tussen jou/jullie en mij?  We bespreken alles wat jij nodig hebt om tot een goede keuze te komen zodat wij samen echt van start kunnen gaan.
Ook informeer ik je over de formele kanten van het starten van therapie, zoals beroepsgeheim, klachtrecht en vergoeding van de kosten. We maken de hulpvraag en het doel van de therapie helder zodat wij gezamenlijk weten waaraan wij gaan werken.

Het kan zijn dat wij tot de conclusie komen dat ik niet de juiste therapeut ben om jou/jullie verder te helpen. In overleg verwijs ik jou/jullie dan door naar een andere specialist.

Behandelwijze

Mijn focus ligt bij aanvang van de behandeling voornamelijk in het creëren van een veilige werkrelatie. Mijn aandacht gaat daarbij uit naar de achtergrond, culturele bagage en naar de positie van elke deelnemer aan de therapie op dat moment. Hierdoor is het mogelijk om persoonlijke krachtbronnen aan te spreken en het proces naar verandering op gang te brengen.

werkwijze

Ik maak gebruik van verschillende basismethodieken, te weten: Systeemtherapie en de Emotionally Focused Therapy (EFT). Afhankelijk van de hulpvraag kan ik hierdoor een specifieke methodiek toepassen die het beste bij jou/jullie hulpvraag  aansluit, bijvoorbeeld Relatietherapie, Gezinstherapie of Mantelzorgtherapie

De behandeling is vaak kortdurend 5 tot 10 sessies. Mijn motto is: “Kort als het kan …. en lang als het moet”.

Je kunt rekenen op mijn persoonlijke aandacht. Ik luister. Ik stel kritische vragen en zal zaken voor je verhelderen. Ik oordeel niet maar confronteer wel.  Het is mijn bedoeling dat je er verder mee komt.

Afbeelding Therapie Salon Spreekkamer
Spreekruimte Therapiesalon

Visie

Ik ga uit van een holistische visie. Deze visie gaat ervan uit dat de mens als één geheel benaderd moet worden. Er wordt zodoende niet alleen naar het probleem gekeken maar ook naar de samenhang met alle factoren in je omgeving en leven. 
Ik verwacht een proactieve houding. Dat betekent dat je bereid bent thuisopdrachten te doen, eerlijk en open bent en inziet dat veranderen alleen kan als je bereid bent actief met je zelf aan de slag te gaan.

Ik neem mijn werk serieus, maar tijdens de therapie mag er ook gelachen worden.

Therapiesalon Hoorn Ervaringen

Recensies

Hieronder een beknopt overzicht van enkele ontvangen reacties.
I.v.m. de privacy zijn deze geanomaliseerd.
 
“Wij hebben Karla om hulp gevraagd op een moment dat onze relatie niet zo lekker liep en we er zelf niet goed uitkwamen. In een paar sessies heeft ze ons, door de juiste vragen te stellen, veel inzicht gegeven in onszelf en elkaar. We kunnen haar van harte aanbevelen!
 
Nogmaals hartelijk dank voor je hulp!”
 

“Ik ben bij Karla terecht gekomen omdat ik even vastliep met mijzelf. Door mijn stukgelopen relatie was ik aan mezelf gaan twijfelen en werd ik over ongeveer alles onzeker.

Karla is een warm persoon met een open houding. Hierdoor voelde ik mij direct op mijn gemak. Karla kan goed luisteren en stelt goede verdiepingsvragen. Karla gaf mij het gevoel oprecht geïnteresseerd te zijn in mij waardoor ik mij ook goed kon open stellen.

Zelf vond ik het fijn dat Karla af en toe voorbeelden gaf uit haar eigen leven waardoor ik het gevoel had dat niets raar was wat ik dacht, voelde of zei.

Karla heeft mij op een duidelijke maar niet oordelende manier inzichten gegeven over  hoe ik “hecht” met personen in mijn leven. Hierdoor ben ik mij bewust geworden waarom ik dingen doe, die ik doe. Ik voelde mij na 5 gesprekken met Karla weer goed in mijn vel zitten. Ik vind het een fijn idee dat ik te alle tijde weer bij haar terecht kan als ik even een update nodig heb.

Nogmaals bedankt voor je hulp Karla.”

“Tijdens een kortlopende therapie heb ik veel van Karla geleerd. Ze heeft veel kennis in huis, goed inzicht en waardevolle ervaring die ervoor zorgden dat ik meer begrip van zaken kreeg. Na een gesprek vielen de dingen op hun plek en kon ik weer verder. Karla inspireerde mij met haar scherpe inzichten en vragen die ze stelden. Ze bood mij diverse en nuttige tools aan die ik nu nog steeds gebruik en die mijn functioneren hebben vergemakkelijkt. Ze heeft een fascinatie voor haar vak en daarmee ook voor haar client. Wat maakte dat ik mij gezien en gehoord voelde.”

“Ik kijk met veel voldoening terug op het afgelopen anderhalf jaar. De therapie bij jou heeft mij geholpen dingen te duiden. Sommige dingen zijn nu afgesloten en andere juist opgepakt, dat geeft een fijn gevoel van rust. Door middel van simpele opdrachten en oefeningen heb je mij veel inzicht gegeven in eigen handelen en denken. Dankzij jou heb ik flinke stappen gezet, wij hadden een goede wisselwerking. Jij snapte mij zonder dat ik daar heel veel woorden aan hoefde te wijden. Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst en geloof in mijn eigen kracht en kunnen. Daar ben ik je erg dankbaar voor.”

“Compassie. Dat was het eerste dat ik voelde bij Karla. Compassie met de gevolgen van jarenlang in overlevingsmodus ‘leven’. Hoewel ik er op gebrand was mijn steeds terugkerende problemen aan te pakken, had ik daar aanvankelijk weinig vertrouwen in. Zoals ik vrijwel alle vertrouwen in mezelf kwijt was. Dat is dik anderhalf jaar geleden. Door doelgericht mijn problemen te bespreken, goed door te vragen, zinvolle suggesties te doen, open en eerlijk te zijn maar ook vol humor en relativering, heb ik samen met Karla zicht gekregen op mijn gedrag, de diepere gevoelens en angsten die daar aan ten grondslag liggen en hoe daar mee om te gaan. Ik voel me een ander mens. Rustiger. Met meer greep op mijn eigen leven. Met meer lol, ook. Ik ga je nog missen. Doe ik eigenlijk al een beetje. Dank je voor alles.”

Therapiesalon Hoorn Wie

Ik ben Karla van der Starre.

Mijn hele leven ben ik al geïAfbeelding van Karlanteresseerd in relaties die mensen met elkaar hebben. Relaties in de vorm van geliefden maar ook in de vorm van families, gezinnen en collegae. Hoe werken ze? Wat gebeurt er binnen een gezin of groep? Hoe voelt zo’n proces voor een ieder?

Tijdens het werken met gezinnen ontdekte ik de methode Emotionally Focused Therapy (EFT). Ik heb altijd al met (echt)paren willen werken en via deze methode kreeg ik het vertrouwen dat ik mensen met relatieproblemen daadwerkelijk zou kunnen helpen. Daarom heb ik me in deze behandelmethode gespecialiseerd en breng ik mensen weer in verbinding met elkaar.

Deze methode werkt voor gezinsleden, familieleden en voor werkrelaties. Het werken met gezinnen en families, vooral met pubers/adolescenten is voor mij een grote passie. Niet gemakkelijk maar altijd uitdagend en het gaat nooit vervelen. Naast EFT ben ik ook geïnspireerd geraakt door oplossingsgerichte narratieve benaderingen.

Meer informatie over mijzelf

Klik op de onderstaande linken.

Therapiesalon Hoorn Vergoedingen

Mijn therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering. Of ook uw zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt, kunt u navragen bij uw zorgverzekering. 

In principe wordt de therapie bij mij in mijn praktijk gehouden.
Bij een consult aan huis wordt de reistijd doorberekend. 

Voor consulten in de avonduren (na 19.00 uur) geldt een toeslag van 15%.

  • individuele psychotherapie:    € 100,00 
  • relatietherapie:                          € 120,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Aan een telefonisch adviesgesprek zijn geen kosten verbonden. 

U dient contant te betalen; u ontvangt een factuur zodat u zelf de kosten kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Een afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden (uitsluitend telefonisch; u kunt altijd een bericht inspreken). Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur of niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.€

Afbeelding Therapie Salon Spreekkamer
Spreekruimte Therapiesalon

Therapiesalon Hoorn Contact

Astronautenweg 7, 1622 DA HOORN

06 343 192 96

kjvdst@gmail.com

Therapiesalon op Facebook

Therapiesalon op LinkedIn

Bericht aan THERAPIESALON Hoorn

  Route naar THERAPIESALON Hoorn

  Afbeelding Therapie Salon Spreekkamer
  Spreekruimte Therapiesalon