Therapiesalon Hoorn - Mantelzorg

Je hebt moeite een balans te vinden tussen de zorg voor de ander en je eigen leven. Daardoor kan het vervullen van deze verschillende rollen leiden tot overbelasting en/of isolement. Door de druk van de zorg loop je dus het risico op gezondheidsschade. Je kunt door die zorg voor de ander ook zelf psychische of fysieke problemen ontwikkelen.

Therapie voor Mantelzorgers van Therapiesalon Hoorn inschakelen bij:

  • Schuldgevoelens: je voelt je medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de aandoening of je voelt je schuldig als je zelf andere dingen onderneemt.
  • Stigma: over een psychische aandoening praat je niet met anderen, hierdoor kom je als mantelzorger alleen te staan. Vaak is er vanuit de omgeving en de samenleving onbegrip.
  • Veranderingen in gedrag en relatie: door een aandoening kan iemand zich anders gaan gedragen (agressie, zichzelf verwaarlozen of terugtrekken). Dit bemoeilijkt de relatie.
  • Juridische bescherming: behandeling en opname zijn in principe alleen mogelijk wanneer de patiënt hiermee instemt. Daardoor komt er soms meer zorg terecht bij de mantelzorger dan deze wil of kan geven.
  • Onvoorspelbaarheid: vanwege de onvoorspelbaarheid in het verloop van psychische aandoeningen blijft in ‘goede periodes’ de angst voor terugval bestaan. En dat geeft druk.
  • Je hebt als mantelzorger ook te maken met acute crisissituaties en je bent altijd in een staat van continue waakzaamheid.

De Aanpak

In mijn behandeling is het hoofddoel het verminderen van de ervaringsbelasting. Ik probeer samen met jou te onderzoeken hoe je weer grip kan krijgen op de situatie zodat de druk en/of het piekeren afneemt en je algehele welbevinden verbetert.

Belangrijke onderdelen in de behandeling zijn: erkenning en herkenning van je positie als mantelzorger; opdoen van communicatievaardigheden zodat je op een positieve manier grenzen leert stellen; het bevorderen van je eigen kracht/behoeften (empowerment); het aanleren van nieuwe coping vaardigheden (bijv. hulp vragen aan derden); inzicht in de problematiek/ziekte van hulpvrager.