Therapiesalon Hoorn - Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’ (onze maatschappij). Mensen kunnen in hun leven geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen. Deze ervaringen kunnen grote invloed hebben op je leven. Wanneer je het gevoel hebt dat je de regie dreigt te verliezen, wanneer je zelf niet meer in staat bent om deze te managen, dan zou je kunnen overwegen om hierbij professionele hulp in te schakelen in de vorm van systeemtherapie.

Systeemtherapie van Therapiesalon Hoorn inschakelen bij

  • Angst en onzekerheid, negatief zelfbeeld
  • Stress of burn-out
  • Rouw of verlies
  • Somberheid of depressie
  • Relatie of gezinsproblemen
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten met een psychisch component
  • Levens- en zingevingsvragen.

De Aanpak

Tijdens de behandeling richt ik mij met name op de uitgangspunten van de systeemtherapie. Doordat ik naar jou luister en met jou meedenk, kan ik jou handvatten en adviezen geven en ik kan met behulp van systeemtherapie zorgen dat je weer grip op je leven krijgt.

Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden. ‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Systeemtherapie is dus een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt en de complexe samenhang van zijn leefomgeving als geheel wordt behandeld.
Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht.

Een mogelijkheid is om belangrijke personen van de betrokkenen te betrekken bij de behandeling. Uiteraard alleen in overleg met de cliënt. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van de hulpvraag.