Therapiesalon Hoorn – Gezinstherapie

Gezinstherapie biedt uitkomst wanneer gezinsleden binnen een gezin niet meer voldoende communiceren en elkaar moeilijker accepteren.

Gezinstherapie van Therapiesalon Hoorn inschakelen bij

  • Opvoedkundige problemen (b.v. verschil van inzicht tussen de ouders)
  • Problemen bij 1 (of meerdere) van de kinderen; ouders maken zich zorgen om gedrag van een kind
  • Conflicten binnen het gezin; ruzie tussen ouders en kind
  • Aanpassen aan een nieuwe levensfase
  • Aanpassen bij grote verandering; chronische ziekte/psychiatrische aandoening
  • Verlies van een gezinslid
  • Individuele problemen die weerslag hebben op het gezin
  • Problemen in een samengesteld gezin

De Aanpak

Het doel van gezinstherapie is dat ik samen met de gezinsleden het gesprek weer op gang breng. Vervolgens kunnen de verstoorde samenwerking en onbegrepen gevoelens besproken worden. Ik handel niet ten dienste van één gezinslid maar ik bouw nieuwe werkrelaties op met alle gezinsleden,  Hierdoor worden de samenwerkingsverbanden hersteld. De eigen krachten van het gezin worden weer opnieuw aangesproken. Elk gezinslid is opnieuw verantwoordelijk voor het wel en wee van het gezin. Ieder lid levert weer zijn positieve bijdrage om op een respectvolle en ontspannen wijze met elkaar om te gaan.


Terug